AW 2019 Campaign: FUTRO FUTRO #1

2019/08/20
AW 2019 Campaign: FUTRO FUTRO #1

『 AW19 系列: FUTRO FUTRO 』

將未來時髦感融入太空場景,大膽採用搶眼且特殊科技感面料,塑造出炫耀奪目的全新風格樣貌,將女孩無謂嶄新的前衛態度表露無遺!