AW 2019 Campaign: FUTRO FUTRO #6

2020/01/03
AW 2019 Campaign: FUTRO FUTRO #6

『 AW19 系列: FUTRO FUTRO 』

本季秋冬一大重點:融合沉稳中性色調與西部叢林風格,將蓬鬆溫暖的毛絨用於鞋品裝飾中,為其注入冬日氛圍,利用這種可拆式的設計,完美地將鞋品帶向實搭性更高的四季穿搭單品。